Dunavarsány – Kammerer, Kulifai, Paumann interjú – 2016.01.13.